Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem (křest Moribundus)